De spiekbrief voor een impactvolle bedrijfsstrategie

bedrijfsstrategie morgenwereld
Organisaties die weten wie ze zijn en waarvoor ze het doen, presteren beter dan bedrijven waarbij dit ontbreekt. Een goede bedrijfsstrategie geeft richting, zorgt voor focus en verbindt. Zowel intern als extern. Morgenwereld helpt organisaties bij het helder krijgen van die strategie. Wij maakten deze spiekbrief met daarin alle informatie die je nodig hebt als je je op dit moment afvraagt: “Hoe zit het met mijn bedrijfsstrategie?”

In dit blog behandelen we onderstaande thema’s. Je kunt ook meteen doorklikken naar het onderwerp van jouw interesse.

1. Wat is een bedrijfsstrategie?

Een bedrijfsstrategie maakt duidelijk hoe en waar je als organisatie de komende jaren wilt gaan groeien. Welke markten/klanten wil je bedienen en welke producten en/of diensten heb je daarvoor of moet je daarvoor ontwikkelen? 

 

Bij Morgenwereld noemen we dit het in kaart brengen van de strategische beweging van de organisatie. Vanuit een stevige intake (waarbij we bestaande beleidsplannen bestuderen en gesprekken houden met opinion leaders binnen de organisatie) scheppen we in een (of twee) sessie(s) helderheid daarover.

 

Soms is die richting meteen helder. Het komt ook voor dat we verschillende routes presenteren, als het niet helder is waar de organisatie naartoe wil bewegen. 

2. Waarom is een bedrijfsstrategie nodig? 

Een goede strategie zorgt voor richting. Ze zorgt ervoor dat het potentieel van organisaties maximaal benut wordt, doordat marktkansen gekoppeld worden aan de unieke kwaliteiten van de organisatie. Een strategie zorgt bovendien voor focus én tegelijkertijd samenhang als het gaat om inzet van mensen en middelen. 

3. Wat staat er in een goede bedrijfsstrategie? 

We onderscheiden twee niveaus voor de bedrijfsstrategie. In de eerste plaats maakt de strategische beweging (op hoofdlijnen) helder waar de groei vandaan moet gaan komen. Vervolgens werken we met ons eigen ontwikkelde impactplan. In dit impactplan bepalen we samen met opdrachtgevers de doelen en doelstellingen voor de komende 3 tot 5 jaar en vertalen we die door naar concrete (sub)strategieën, waarin acties en mijlpalen gedefinieerd staan. Zo maken we strategie praktisch en werkbaar. 

4. Hoe houd je de bedrijfsstrategie levend? 

Daar komen drie aspecten om de hoek kijken. Ten eerste moet je dus een heldere strategie hebben, zoals hierboven gesteld. Ten tweede moet deze duidelijk en regelmatig gecommuniceerd worden. Ten derde ervaren we bij onze opdrachtgevers dat de vertaling van de strategische beweging naar concrete impactplannen helpt om de strategie ‘tastbaar’ te maken voor medewerkers en – minstens zo belangrijk – mede-eigenaar te maken op hun specifieke onderdeel.  

5. Trends en ontwikkelingen 

We zien in bijna alle markten dat er een transitie gaande is. Of het nu om (duurzame) mobiliteit of energie gaat of biologisch eten. In veel markten levert dit nieuwe aanbieders op. Voor hen ligt er een uitdaging om helder te hebben waar ze willen gaan groeien. Voor bestaande organisaties betekent dit dat ze opnieuw naar hun bestaansrecht zullen moeten kijken en zullen moeten kijken hoe ze continuïteit van hun organisatie kunnen borgen. Immers, doorgaan op de oude voet is geen optie. Vanuit Morgenwereld begeleiden we organisaties in deze transitie. 

6. Bedrijfsstrategie & fusies 

Een van de mogelijke groeistrategieën is om actiever de samenwerking aan te gaan met een andere (of meerdere) organisatie(s). Dat kan tijdelijk, maar ook in de vorm van een overname of fusie. In dat laatste geval ligt er een gezonde uitdaging om opnieuw de bedrijfsstrategie onder de loep te nemen. Welke (on)mogelijkheden biedt de fusie of overname? Is er sprake van uitbreiding van de dienstverlening of is er juist overlap, en hoe kunnen we die wegnemen? Een heldere bedrijfsstrategie geeft daar antwoord op en zorgt ervoor dat de fusie of overname succesvol is. 

7. Doe de bedrijfsstrategie check 

Benieuwd of jij nog op koers ligt met je strategie? Doe dan de Morgenwereld scan en ontdek op welke organisatievlakken het goed gaat en welke onderdelen aandacht nodig hebben. Het invullen kost je een paar minuten en de uitslag mailen we je. Zonder gekkigheid achteraf. Behalve als we je van dienst kunnen zijn.

Geschreven door onze

Michel Jansen

Share