Inspiratie

Archetypering van het CJP

Merkarchetypering

Visuele identiteit

merkportfolio & -architectuur

Maatschappelijke organisaties

CJP

CJP is een echt cultmerk. Het merk bestaat al sinds jaar en dag en is ooit in het leven geroepen om jongeren en cultuur met elkaar te verbinden. CJP is op veel fronten actief voor diverse groepen, variërend van cultuurprogramma’s op middelbare scholen tot en met twintigers die reeds van school af zijn en zich in het werkende leven begeven.

De afgelopen jaren is het profiel van CJP diffuus geworden. Waar staat het CJP nou eigenlijk precies voor en voor wie is ze bedoeld? Morgenwereld is daarbij gevraagd om de archetypering van het merk voor haar rekening te nemen.

Resultaat

De Minnaar als winnaar

In een compact proces zijn we met elkaar aan de slag gegaan. Vanuit een intakegesprek, waarbij de contouren van de nieuwe business strategie werden uiteengezet, heeft Morgenwereld een archetypische sessie voorbereid en gefaciliteerd. Deze sessie werd gehouden met een breed gezelschap uit de organisatie.

Tijdens die sessie zijn verschillende archetypen de revue gepasseerd. Met elkaar zijn deze archetypen besproken. Het leverde een levendige discussie op, waarbij de Minnaar uiteindelijk op overtuigende wijze als winnaar uit de bus kwam; CJP wil jongeren echt verleiden om zich onder te dompelen in de wereld van kunst en cultuur. Of zoals ze zelf tot hun essentie kwamen: Cultuur raakt je!

“Het proces van archetyperen met Morgenwereld heeft ons echt geholpen om na te denken over wie we werkelijk (willen) zijn en daar een keuze in te maken. De uitkomst heeft intern enorm veel energie, inspiratie en concrete richting in ons denken en doen opgeleverd.”

Anneke van der Vaart – Hoofd Marketing & Account Stichting CJP

Merkidentiteit

Positive vibes

Het proces om te komen tot een archetype heeft er enorm aan bijgedragen dat de organisatie echt een keuze maakt ten aanzien van wie ze is en wil zijn. Ter illustratie, in eerste instantie had de organisatie veel weg van de Loyalist, namelijk een organisatie die kunst en cultuur voor een brede groep jongeren bereikbaar wil maken. Nog altijd wil CJP een toegankelijk platform zijn, maar dat is niet haar essentie. Die is gelegen in de ambitie om de (latente) liefde voor kunst en cultuur bij jongeren aan te wakkeren. Iedereen is dus welkom, maar CJP wil vooral de relatie aangaan met jongeren die iets met kunst en cultuur hebben.

Vanuit de ontwikkelde merkidentiteit heeft CJP de campagne ‘Daten met cultuur’ ontwikkeld, waarvan je hieronder de eerste afbeeldingen ziet.

Meer weten?

Ben je benieuwd geworden wat Morgenwereld voor jouw organisatie kan betekenen? We komen graag kennismaken om hierover in gesprek te gaan.

Business & brand development

Frank Kessel

‘De mensen maken het merk’ 

lees meer

Contact

Ben jij benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Ben jij benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?