Inspiratie

Het ontwikkelen van een merkstrategie voor VeiligheidNL

Strategie

Merkarchetypering

Merkidentiteit

Visuele identiteit

  • app-veiligheidsNL

Maatschappelijke organisaties

VeiligheidNL – kenniscentrum letselpreventie

VeiligheidNL is het kenniscentrum voor letselpreventie dat zich inzet om het leven van mensen veilig(er) te maken. Dat doet ze op verschillende thema’s zoals kinderveiligheid, valpreventie, gezond gehoor, verkeersveiligheid, productveiligheid en sportblessurepreventie.

De organisatie wil zich nadrukkelijker en duidelijker als kennisexpert en (samenwerkings)partner op het gebied van letselpreventie manifesteren. Een eenduidig merkverhaal ontbreekt echter. Morgenwereld is gevraagd om te helpen bij de ontwikkeling van dit merkverhaal.

Logo varianten veiligheidNL

Intensief traject

In een intensief proces is Morgenwereld met VeiligheidNL aan de slag gegaan. Om medewerkers actief bij dit proces te betrekken zijn sessies gehouden met een klankbordgroep en met het MT. Op deze wijze werd geborgd dat er voldoende ruimte was voor medewerkers om mee te denken over het merkgedachtegoed en hiervoor relevante input te leveren. Het MT werd de ruimte geboden om telkens het finale besluit te nemen.

Merkidentiteit

Verbinding maken

De diverse sessies zorgden voor levendige en scherpe discussies met als uiteindelijke resultaat een gedragen archetypische keuze (wijze Strijder) en in het verlengde daarvan een helder merkkompas. Centraal hierin stond de missie van VeiligheidNL om veilig gedrag in een veilige omgeving te stimuleren en daarmee echt impact te hebben op het gebied van letselpreventie.

Vanuit het merkkompas is met behulp van kernboodschappen een vertaling gemaakt naar de verschillende stakeholders. Richting een sportbond zal de boodschap immers anders zijn dan richting een overheid of een kinderdagverblijf. Uiteindelijk is op deze manier een mooie verbinding tot stand gekomen tussen het strategische verhaal en de nuancering richting specifieke stakeholders.

“Morgenwereld heeft ons op energieke en doortastende wijze meegenomen om onze strategische beweging helder te krijgen. Samen hebben we daaruit een krachtig merkgedachtegoed ontwikkeld. Vervolgens hebben we zelf dat gedachtegoed centraal kunnen stellen bij het ontwikkelen van de strategie per thema. We kijken met veel plezier terug op dit bijzondere traject en zijn er vol trots dagelijks mee aan de slag!”

Frederike Versloot – manager marketing en communicatie VeiligheidNL

Back to business

Vanuit het ontwikkelde merkkompas heeft Morgenwereld ook meegekeken bij de toepassing van het merkverhaal in de strategische plannen voor de verschillende thema’s. “Met andere woorden, wat betekent ons merkverhaal voor de concrete ‘marktbewerking’?”, aldus Frederike Versloot (manager Marketing en Communicatie, VeiligheidNL).

Een werksessie per thema zorgde ervoor dat alle medewerkers a) direct werden meegenomen in het nieuwe merkverhaal, b) actief werden betrokken bij de strategieontwikkeling en c) er een natuurlijke taakverdeling ontstond over wie wat op gaat pakken. “Op deze manier creëerden we een mooie verbinding tussen het merkgedachtegoed en de concrete vertaling daarvan met betrekking tot de marktbewerking. Medewerkers ontwikkelden zo een duidelijke strategische ‘meetlat’ waarlangs ze hun (nieuwe) ideeën en activiteiten kunnen houden en gerichte keuzes kunnen maken.”

ongevallen-kaart-laptop

Een nieuwe visuele identiteit

Geïnspireerd door het nieuwe merkverhaal heeft er aan de hand van een briefing door Morgenwereld aan het uitvoerende creatieve bureau tevens een opfrissing van de visuele identiteit van VeiligheidNL plaatsgevonden.

brochure veiligheidsNL
rapport-paginas-veiligheidsNL

Meer weten?

Ben je benieuwd geworden wat Morgenwereld voor jouw organisatie kan betekenen? We komen graag kennismaken om hierover in gesprek te gaan.

Business & brand development

Frank Kessel

‘De mensen maken het merk’ 

lees meer

Contact

Ben jij benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?