AET | Merkidentiteit

header-case-merkidentiteit-aet

Van AET een krachtig en aansprekend merk maken

Creëren van oplossingen op het gebied van identificatie en autorisatie

Brand

AET is actief in de wereld van digitale beveiligingsoplossingen, met een specialisatie in het creëren van oplossingen op het gebied van identificatie en autorisatie. 

In dit domein zijn integriteit, betrouwbaarheid en privacy belangrijke kenmerken. Tegelijk is het een domein waar veel wantrouwen heerst bij het grote publiek. Het is dus een uitdaging om vanuit positiviteit en vertrouwen te vertellen over de mogelijkheden.

Een aansprekende positionering

Aan ons de vraag om ze te helpen aan een aansprekende positionering. We ontwikkelden een heldere, richtinggevende merkidentiteit (vastgelegd in een merkkompas), zorgden voor enthousiasme en draagvlak bij de medewerkers in het project én creëerden een stevige basis voor de te nemen vervolgstappen, denk aan: website aanpassingen, kernboodschappen schrijven, etc.

Het archetype Wijze

Bij Morgenwereld geloven we in de kracht van co-creatie. Daarom hebben we samen met een team van 9 mensen van AET een keuze gemaakt voor een passend archetype. Voor AET kwam daar het archetype Wijze uit.

Wijze organisaties zijn vaak inhoudelijk gedreven. Onderbouwing is belangrijk, want ‘het moet kloppen’. Je kunt ervan uitgaan dat de kwaliteit op orde is en dat het innovatieve merken zijn die voorlopen.

Dit archetype vormt de basis voor het merkkompas. In dat merkkompas is de identiteit van AET op inspirerende wijze verwoord. Daarmee ligt er een brondocument voor de verdere doorontwikkeling van de organisatie en de communicatieve vertaling. Denk hierbij aan wat er verteld wordt op de website, in brochures, richting medewerkers en bij (kennismakings)presentaties.

“Het voelde goed vanaf de start en het traject heeft heel veel energie gegeven. Knap hoe jullie tijdens aandachtig luisteren niet gelijk oordelen of sturen. Met een prachtig merkkompas als resultaat waar iedereen achter staat.”

Medewerker AET

Medewerkers zijn enthousiast over het merkverhaal

Het archetype werd door de directie van AET op een opvallende manier aangekondigd tijdens de sessie met alle medewerkers: met een LEGO-poppetje van Yoda (een typisch wijze karakter uit Star Wars). 

Tijdens deze interactieve archetypische sessie herkenden veel medewerkers de Wijze in de eigen organisatie. Maar ook bij zichzelf en elkaar. Werken met archetypen maakte in dit geval de gevoelde kracht van de organisatie expliciet.

Bekijk ook de case: AET | Bedrijfsstrategie