ALMA College

MW_ALMA_Vlaggen

Hoe maak je van 3 bestaande scholen 1 nieuwe school?

Onze school,
jouw toekomst

Brand

In het centrum van Almelo gaan de vmbo-opleidingen van Het Erasmus, Pius X en Het Noordik hun krachten bundelen. Er komt een nieuwe grote VMBO-school die in 2022 de deuren opent. De samenwerking is uniek omdat het niet drie scholen in een gebouw worden, maar één nieuwe school met een nieuwe naam, identiteit en uitstraling.

Uitdaging

Een van de grote uitdagingen van dit traject is om vanuit respect voor de verschillende identiteiten van de drie scholen te komen tot een nieuwe gedeelde identiteit. Daarom hebben we leerlingen, ouders en verzorgers en medewerkers actief betrokken bij dit proces. Tijdens verschillende sessies staan we stil bij wat de verschillende vmbo-scholen kenmerkt en wat het nieuwe, gedeelde verhaal wordt.

Resultaat

Een gezonde en goed functionerende samenleving kan niet zonder goed opgeleide vakmensen. We hebben elkaars kwaliteiten, talenten en vaardigheden nodig. Daar oog voor hebben en een veilige en vertrouwde omgeving bieden, zorgt voor persoonlijke groei van mensen. Het typeert het archetype Optimist van waaruit de nieuwe gedeelde identiteit is ontwikkeld.

 

Vanuit dit gedachtegoed zijn alle betrokkenen gevraagd mee te denken over een passende naam. Dat is uiteindelijk de naam Alma college geworden; een krachtige, positief klinkende naam die op subtiele manier verwijst naar hoe Almelo vroeger ook wel werd genoemd. Op basis van de nieuwe identiteit en naam is een eigentijdse visuele identiteit ontwikkeld.