PGOsupport | Bedrijfsstrategie

pgosupport_bedrijfsstrategie

PGOsupport strategisch herpositioneren

Het onderwerp ‘participatie in de zorg’ centraal neerzetten

Business

In 2008 is PGOsupport opgericht ter versterking van patiënten-, gehandicapten en ouderenorganisaties. Zodat zij zich maximaal kunnen inzetten voor een betere kwaliteit van zorg en welzijn voor hun achterban, met kwaliteit van leven als hoogste doel. 

PGOsupport wil haar kennis, kunde en ervaring breder inzetten en een proactieve rol spelen bij collectieve participatievraagstukken. Dat betekent dat de organisatie ook relevant wil zijn voor stakeholders in het regionale domein en in het wetenschappelijke onderzoeksdomein. Daarmee staat het onderwerp participatie in de zorg centraal in de strategische koersbepaling. 

Kanteling van de organisatie

PGOsupport wil graag het hele team betrekken bij de aanscherping van de strategische koers van de organisatie. Dat is ook nodig, want het centraal zetten van het onderwerp participatie in de zorg zorgt voor een zogeheten ‘kanteling de organisatie’.

We zijn dus met de hele organisatie aan de slag gegaan. Middels visiegesprekken met een medewerkers en een aantal sessies (met een projectgroep en/of heel de organisatie) hebben we de strategische koers helder opgeschreven en vertaald naar concrete doelen en stappen in een impactplan. Zo werd duidelijk welke kant de organisatie op wil bewegen en welke acties daarbij horen om de gestelde doelen te realiseren. 

Door samen aan de slag te gaan is het collectieve ambitieniveau bepaald en hebben we eigenaarschap gecreëerd bij de medewerkers. 

Bedrijfsstrategie, PGOsupport, Morgenwereld

Resultaat

In (slechts) 2 maanden tijd hebben we de bedrijfsstrategie op papier gezet. Van daaruit is een impactplan ontwikkeld dat concreet richting geeft aan de nieuwe koers van de organisatie.

Bekijk ook het project: PGOsupport | Merkidentiteit

Het proces is leuk, zinnig, creatief en vlot. Morgenwereld krijgt iedereen mee, is kundig en steeds goed voorbereid. Vervolgstappen zijn goed uitgewerkt zodat je echt verder kan.”

Medewerker van PGOsupport