PGOsupport | Merkidentiteit

pgosupport, merkidentiteit, morgenwereld

Een aansprekend en eenduidig verhaal, dat recht doet aan de strategische ambities

Participatie in de zorg staat centraal in de strategische koersbepaling 

Brand

In 2008 is PGOsupport opgericht ter versterking van patiënten-, gehandicapten en ouderenorganisaties. Zodat zij zich maximaal kunnen inzetten voor een betere kwaliteit van zorg en welzijn voor hun achterban, met kwaliteit van leven als hoogste doel.  

De organisatie wil ook relevant zijn voor stakeholders in het regionale domein en in het wetenschappelijke onderzoeksdomein. Daarmee staat het onderwerp participatie in de zorg centraal in de strategische koersbepaling. 

Vanuit dat idee hebben we de bedrijfsstrategie van PGOsupport op papier gezet en een impactplan ontwikkeld, dat concreet richting geeft aan de nieuwe koers van de organisatie.

Bekijk ook de case: PGO | Bedrijfsstrategie

Een aansprekend merkverhaal

Er is nu sterk de behoefte aan een aansprekend en eenduidig merkverhaal, dat recht doet aan de strategische ambities van PGOsupport.

Het archetype Schepper

PGOsupport kiest voor het archetype Creator. Een breed gedragen keuze, die we tijdens interactieve sessies met elkaar maakten en verder hebben verrijkt. Het archetype is met alle zintuigen ervaren en dat levert niet alleen veel positieve energie op, maar zorgt er ook voor dat het hele team de nieuwe identiteit nu al omarmt

Organisaties die de Schepper als identiteit hebben, zijn de game changers in hun markt. Ze zijn visionair en blinken uit in creativiteit en vernieuwingsdrang.

In eerste instantie hadden veel medewerkers van PGOsupport weinig vertrouwen in hun eigen creatieve skills, maar het tegendeel is bewezen. In onze archetypische verrijkingssessie hebben collega’s elkaar met originele ideeën, sprankelende moodboards en zelfs een op maat gemaakt lied verrast.

Resultaat

Het gekozen archetype heeft een basis gevormd voor een inspirerend en richtinggevend merkkompas dat echt recht doet aan de strategische ambities.