PGOsupport

45f2e530-760c-4bf7-98c8-648534bd43fa
TEJO-Nederland-1

Help PGOsupport zich op krachtige wijze te herpositioneren

Vraag en aanleiding

Business • Brand • Engagement

PGOsupport wil haar kennis, kunde en ervaring breder inzetten en een proactieve rol spelen bij collectieve participatievraagstukken. Er is sterk behoefte aan een aansprekend en eenduidig verhaal dat recht doet aan deze strategische ambitie en die gaat helpen om deze te realiseren. 

Aanpak

PGOsupport heeft de nadrukkelijke wens het hele team te betrekken bij het proces. In slechts 2 maanden tijd hebben we met elkaar de strategische beweging aangescherpt, een archetype gekozen en het merkkompas geschreven. Vandaar uit is een impactplan ontwikkeld dat concreet richting geeft aan de nieuwe koers van de organisatie. 

Archetype

PGOsupport kiest voor het archetype Creator. Een breed gedragen keuze, die we tijdens interactieve sessies met elkaar maakten en verder hebben verrijkt. Het archetype is met alle zintuigen ervaren en dat levert niet alleen veel positieve energie op, maar zorgt er ook voor dat het hele team de nieuwe identiteit nu al omarmt. 

Strategie
Merkidentiteit
Impactplan

“Het proces is leuk, zinnig, creatief en vlot. Morgenwereld krijgt iedereen mee, is kundig en steeds goed voorbereid. Vervolgstappen zijn goed uitgewerkt zodat je echt verder kan.”

Team PGOsupport