PGOsupport

PGO support, Morgenwereld
PGO support, Morgenwereld

Stimuleert betrokken partijen om met andere ogen te kijken naar ervaringsdeskundigheid

Strategie • Identiteit
Strategische beweging
Impactplan
Merkkompas

In 2008 is PGOsupport opgericht ter versterking van patiënten-, gehandicapten en ouderenorganisaties. Zodat zij zich maximaal kunnen inzetten voor een betere kwaliteit van zorg en welzijn voor hun achterban, met kwaliteit van leven als hoogste doel. 

PGOsupport wil haar kennis, kunde en ervaring breder inzetten en een proactieve rol spelen bij collectieve participatievraagstukken. Dat betekent dat de organisatie ook relevant wil zijn voor stakeholders in het regionale domein en in het wetenschappelijke onderzoeksdomein. Daarmee staat het onderwerp participatie in de zorg centraal in de strategische koersbepaling. 

Nieuwe koers

Vanuit visie-gesprekken en sessies met medewerkers en stakeholders van PGOsupport is de nieuwe strategische koers vastgesteld en in een Impactplan vertaald naar concrete doelen. Door het hele team te betrekken, is er een collectief ambitieniveau bepaald en eigenaarschap gecreëerd. 
PGOsupport, De Schepper, Morgenwereld Archetypen

Het gekozen archetype

Bij de nieuwe strategische koers past ook een nieuwe merkidentiteit. PGOsupport kiest voor het archetype de Schepper. Organisaties die de Schepper als identiteit hebben, zijn de game changers in hun markt. Ze zijn visionair en blinken uit in creativiteit en vernieuwingsdrang. PGOsupport koos echt als team voor dit archetype. Hiervoor organiseerden we interactieve sessies met een cocktail van kennis en creativiteit en veel ruimte voor de inbreng van alle PGOsupport medewerkers. De Schepper is met alle zintuigen ervaren en dat leverde veel positieve energie op.

Het proces is leuk, zinnig, creatief en vlot. Morgenwereld krijgt iedereen mee, is kundig en steeds goed voorbereid. Vervolgstappen zijn goed uitgewerkt zodat je echt verder kan.”

Medewerker, PGOsupport

En verder...

PGOsupport heeft grote ambities. We werken op dit moment nog steeds samen om die ambities waar te maken. Stay tuned.

Genoeg over ons! We zijn nieuwsgierig naar jou. Laten we bellen! Je kunt ons bereiken via 06 41 68 08 87. Michel neemt (bijna) altijd zijn telefoon op.