Disclaimer

Als je gebruik maakt van de informatie op deze internetsite ga je akkoord met onderstaande voorwaarden, bepalingen en het privacyreglement. Morgenwereld behoudt zich het recht voor deze voorwaarden, bepalingen en het privacyreglement op elk gewenst moment aan te passen.

Inhoud

Morgenwereld is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op onze site kunnen geen rechten worden ontleend. Morgenwereld streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Niettemin kan Morgenwereld niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Morgenwereld aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze site.

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website zal Morgenwereld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Je gegevens worden niet aan derden verkocht of zonder jouw toestemming ter inzage gegeven.

Cookies

De websites van Morgenwereld maken gebruik van functionele cookies en niet-functionele cookies, voor bijvoorbeeld Google analytics en voor de Social Media sharebuttons. Als je niet wilt dat Morgenwereld deze gegevens verzamelt, verwijder de cookies dan uit je browser. Je kunt ook je browser zo instellen dat cookies niet automatisch geaccepteerd worden. Let op: als je de instellingen te streng instelt, kan het zijn dat de websites van Morgenwereld en andere websites niet goed meer werken. Zie ook ons privacyreglement.

Links naar andere sites

Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Morgenwereld is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit de inhoud daarvan.