Toekomstbestendig voor bezoekers, leden en donateurs

Een tijd waarin mensen het weer belangrijk vinden om maatschappelijk een bijdrage te leveren lijkt op het lijf geschreven van de vele niet commerciële organisaties als stichtingen en goede doelen. In de praktijk blijkt echter dat daar net als in de commerciële wereld nog steeds de oude wetten gelden en dat je vooral succesvol bent als je in staat bent om je als merk onderscheidend te positioneren.

Een noodzaak die nog eens urgenter wordt omdat de huidige generatie zich niet meer voor het leven wil (ver)binden. De vakbonden zien bijvoorbeeld het aantal leden fors teruglopen en de goede doelen doen er alles aan om via de straatverkoop nieuwe donateurs, veelal tijdelijk, aan zich te binden. Vanuit die urgentie kijken steeds meer organisaties hoe ze hun eigen identiteit kunnen herijken. En op die manier een toekomstbestendig perspectief te hebben voor zowel de eigen medewerkers als de leden/donateurs.

Hechtere relatie

In tegenstelling tot commerciële organisaties is de maatschappelijke waarde in veel gevallen wel helder en gaat het in dit soort gevallen om een aansprekende en krachtige communicatieve vertaling. Maar in feite gaat het daarbij om een hechtere relatie die je met de stakeholders aangaat. Want als je die echt weet te binden, en niet alleen met campagnes weet te raken, ga je ook een langdurige relatie aan. Bij Morgenwereld noemen we dat brand engagement 2.0.

In de praktijk zien we daarbij vooral ook het belang van goede kernboodschappen naar de verschillende doelgroepen. Want niet ieder lid/iedere donateur is hetzelfde. En hoe zorg je ervoor dat je naast het geld van de particulieren ook financiering krijgt/behoudt van overheden en fondsen? Met een algemeen merkverhaal kun je hun aandacht krijgen. Maar met een boodschap die hen in het hart en het hoofd raakt ga je echt de verbinding aan.

Bijkomend voordeel is dat je vanuit dat heldere verhaal ook in staat bent om jonge mensen te interesseren om bij je aan de slag te gaan. En op die manier niet alleen je merk maar ook je eigen organisatie actualiseert.

Maatschappelijke start-ups en scale-ups hebben het voordeel dat ze echt vanaf scratch kunnen beginnen. Het gevaar is daarbij echter dat er, in alle dynamiek van het op- en uitbouwen van de organisatie, geen keuzes gemaakt worden omdat alles even belangrijk is. Juist in die gevallen zien we dat een helder, archetypisch, merk helpt om succesvol te zijn.

Recente opdrachtgevers

Morgenwereld werkte de afgelopen perioden voor een breed scala aan opdrachtgevers vanuit het maatschappelijke veld. Dit waren onder meer het CJP (Cultureel Jongeren Paspoort), SOS Kinderdorpen, Ontwikkelingshulp organisatie VSO, Coolfinity en Verhuisdieren.

morgenwereld - copyright 2020