Vijf redenen om met jouw school als merk aan de slag te gaan!

Langzaam maar zeker beginnen scholen te beseffen wat het belang is van heldere en eenduidige communicatie. En dat een helder verhaal begint met een krachtige en onderscheidende merkidentiteit. Op hogescholen en universiteiten staat het merkdenken inmiddels nadrukkelijk op het netvlies. Ze snappen dat elke leerling ook gelijk staat aan budget voor onderwijs. In het primair en voortgezet onderwijs is men daar nog te weinig mee bezig.

Niet alleen vanwege de financiën jammer want inmiddels hebben we meerdere keren mogen ervaren wat het bouwen van een krachtig merk (een heldere merkidentiteit in een passende visuele identiteit) met leerkrachten zelf doet. Het gevoel van trots (‘hier geloof ik in en wil ik bij horen’) en zingeving (‘dit is waar je het iedere dag weer opnieuw voor doet’) dat een krachtig merkverhaal teweegbrengt is onbeschrijflijk!

Wil je meer leerlingen op school, nieuwe leerkrachten aantrekken, je gebouw opnieuw inrichten en/of ga je fuseren met een andere school? Dan is het verstandig om als school als een merk te gaan denken. Een merk is namelijk veel meer dan alleen een aansprekende website! Lees onderstaande redenen waarom branding zinvol is!

1. Een helder en aansprekend verhaal naar ouders en kinderen

Veel ouders zien bij de schooloriëntatie voor hun kind soms door de bomen het bos niet meer. Door een aansprekend merk te ontwikkelen ben je in staat om in positieve zin op te vallen en kort & krachtig uit te leggen waar jouw school voor staat en wat jullie uniek maakt. En weet je op die manier de aandacht te vangen en vast te houden.

2. Onderlinge verbinding en trots op de school vanuit een gedeeld ideaal

Eenzelfde uitwerking heeft een heldere identiteit voor het onderwijsteam. Er ontstaat een gedeeld verhaal waarmee (potentiële) medewerkers zich willen verbinden. Een erkenning en herkenning van waarom ze juist voor deze school gekozen hebben. Een gevoel van trots! Een gedragen en krachtige identiteit zorgt tevens voor continuïteit en stabiliteit, ook als er bijvoorbeeld een directiewisseling plaatsvindt.

3. Concreet handelingsperspectief; communicatief en inhoudelijk!

Een heldere identiteit zorgt ervoor dat je je als school op een krachtige en samenhangende wijze profileert. Denk bijvoorbeeld aan uitingen als de website, schoolgids, posters en andere communicatiemiddelen. Maar ook aan de inrichting van het schoolgebouw, de buitenschoolse activiteiten en de keuze voor een bepaalde onderwijs- en pedagogische visie. Als het klopt versterken die elkaar allemaal.

4. Een financieel gezonde investering in het onderwijs

Ook als school sta je voor de uitdaging om financieel gezond te ondernemen. Er ligt dus een uitdaging om voldoende leerlingen binnen te halen. Investeren in een schoolmerk is daarbij iedere marketing-euro dubbel en dwars waard. Een simpele rekensom leert dat je uiteindelijk meer dan € 40.000,- kunt investeren in het onderwijs voor elke leerling die je vanuit het ‘merkdenken’ in groep 1 kunt verwelkomen en die de hele schoolperiode blijft. Zie het ontwikkelen van het schoolmerk als een investering en niet als een kostenpost

5. Inspiratie en (nieuwe) energie!

We hebben het al vaak mogen meemaken; de inspiratie en energie die vrijkomt bij de leerkrachten bij het zien van hun merkverhaal. Een verhaal dat niet bedacht is, maar uit hen zelf komt en waar ze heilig in geloven. We zien dikwijls nieuw elan en zelfbewustzijn ontstaan van waaruit ze graag aan de slag gaan. Niet onbelangrijk in een tijd waarin het onderwijs veel van de mensen vraagt.

Opdrachtgevers in het onderwijs

Het afgelopen jaar werkten we onder meer voor de Hoflandschool (Mijdrecht) Jozefschool (Vinkeveen), Antoniusschool (De Hoef), De Windroos (Mijdrecht), Sterrenschool (Driehuis) en stichting KPO Antonius (allen primair onderwijs), Gregorius College en Descart (beiden Middelbaar onderwijs in Utrecht) en Hogeschool Inholland.

morgenwereld - copyright 2020