Privacyverklaring en cookies

Bedankt dat je ons vertrouwt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om dat vertrouwen niet te beschamen en je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen, o.a. als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Morgenwereld. Door gebruik te maken van deze website geef je aan onze privacyverklaring te accepteren. Bij een eerste bezoek op onze website vragen we je om onze privacy verklaring te accepteren, net als het gebruik van cookies.

De website van Morgenwereld kan links of verwijzingen bevatten van andere sites en bronnen. Je dient ervan bewust te zijn dat Morgenwereld niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van die andere sites en bronnen. We adviseren je dan ook om altijd het privacybeleid van de betreffende website te lezen.

Morgenwereld gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Morgenwereld voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Morgenwereld behandelt je persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals deze geïmplementeerd zal worden/is in de Nederlandse wet (de Relevante Wetgeving).

Gebruik van onze diensten

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de betreffende dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Morgenwereld of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Met het begrip persoonsgegevens wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Welke gegevens verzamelen wij?

Morgenwereld verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Om gebruik te maken van onze diensten vraagt Morgenwereld je om de volgende gegevens (of een deel van):

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– IP-adres

– Internetbrowser en apparaat type

In sommige gevallen vragen we ook naar:

– Adres

– Woonplaats

– Telefoonnummer

– Naam organisatie

– Adres organisatie

– E-mailadres organisatie

– Klantnummernummer Morgenwereld

– Eventueel betaalgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij jouw persoonsgegevens?

– Verzenden van mailings, onze nieuwsbrief en/of brochures.

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– Om je te kunnen registeren voor webinars, kennissessies, cursussen en andere bijeenkomsten.

– Eventuele publicaties (o.a. whitepapers) met je te kunnen delen.

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

– Morgenwereld analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Morgenwereld neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van morgenwereld) tussen zit. Morgenwereld gebruikt de systemen van bijvoorbeeld social media, die op hun beurt algoritmes gebruiken. Aan de hand van onze cookies maakt het algoritme een keuze hoe een pagina eruit komt te zien. Dit doen wij niet zelf maar de betreffende systemen van bijvoorbeeld social media.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, klanten en/of betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@morgenwereld.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

Verwerkers

Indien noodzakelijk voor het leveren van de diensten van Morgenwereld kan het voorkomen dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen een verwerkersovereenkomst overeen waarin wordt vastgelegd dat zij zorgvuldig met je gegevens omgaan. Deze andere partijen ontvangen alleen die gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken je gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die Morgenwereld geeft en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan een van onze partners die zorgen voor de uitvoering van de opdracht die je bij ons geplaatst hebt. Zij zullen zorgdragen voor de opslag en beveiliging van de gegevens en uitvoering van onderdelen van onze service. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de Relevante Wetgeving.

Communicatie

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Morgenwereld of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens blijven bewaard zolang je klant (en/of abonnee op de nieuwsbrief) bent bij Morgenwereld, omdat we zonder die gegevens de diensten niet kunnen leveren. Als je geen klant (en/of abonnee) meer bent zullen jouw gegevens worden verwijderd. Ook zullen we inactieve klanten na 5 jaar verwijderen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Morgenwereld gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Morgenwereld gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij je eerste bezoek aan onze website informeren we jou over deze cookies en vragen we je toestemming voor het plaatsen ervan.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser. De wijze waarop je instellingen kunt wijzigen is afhankelijk van de browser die je gebruikt.

Je kunt je ook afmelden voor cookies door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Hoe je dit kunt doen verschilt per browser.

Let op: Wanneer je cookies uitschakelt via de browser of ze op een andere wijze blokkeert, kan het voorkomen dat bepaalde diensten of elementen van onze en andere websites niet of niet optimaal functioneren.

Klik hier voor een verdere toelichting.

De cookies die Morgenwereld gebruikt zijn te verdelen in verschillende soorten:

1. Noodzakelijke cookies en cookies voor gevraagde dienstverlening.

Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website of voor het leveren van een door jou gevraagde dienst, zoals het automatisch invullen van jouw gegevens.

2. Optimalisatie & analytische cookies.

Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Ook gebruiken we deze informatie voor het optimaliseren van het gebruiksgemak van de website. Hierbij worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

3. Relevantie cookies.

Morgenwereld gebruikt van tijd tot tijd cookies om jou te voorzien van advertenties waarvan wij denken dat deze relevant voor jou zijn, op basis van eerder door jou opgevraagde pagina’s. Voor het gebruiken van deze cookies vraagt Morgenwereld jouw expliciete toestemming.

4. Social media en externe cookies. Wanneer je bent ingelogd in jouw sociale media websites (Facebook, Google, etc.) kun je gebruik van maken van extra functionaliteiten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het eenvoudig delen van informatie via Facebook , Google+, Twitter, LinkedIn, etc. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Morgenwereld heeft daar geen invloed op.

Hieronder vind je een overzicht van de gebruikte cookies en de bewaartermijn van de cookies:

Cookie naam Bewaartermijn Doel
_gat_gtag_UA-106714_13 1 minuut doubleclick cookie
_ga 2 jaar Google Analytics cookie
_gid 1 dag Google Analytics cookie

 

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doelen die worden beschreven in deze verklaring, tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

Morgenwereld verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Verder wordt informatie niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie wel intern gedeeld worden. Wij en onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is o.a. afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers, klanten en/of abonnees van de nieuwsbrief de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. Zo vind je onderaan iedere mailing de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden voor de nieuwsbrief. Ook kan je contact met ons op nemen via info@morgenwereld.nu als jij jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen.

Naast het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, heb je ook het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Morgenwereld en hebt je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot verandering, intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@morgenwereld.nu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Morgenwereld wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik daar voor hier

Beveiliging

Morgenwereld neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@morgenwereld.nu.

Jouw rechten

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Jij hebt daarom de volgende rechten:

– Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens.

– Je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst.

– Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie op jouw verzoek ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet hoeft te doen.

– Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens.

– Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig hebben verwerkt.

– Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken.

– Vanaf het moment dat je jouw toestemming intrekt mogen wij geen gegevens meer van jou verwerken.

Geheimhouding

Wij zijn verplicht al jouw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder vertrouwelijk informatie begrijpen wij alle informatie waarvan jij hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit.

Verantwoordelijkheid, vragen en feedback

Morgenwereld, gevestigd aan Samsonweg 46 te Wormerveer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij controleren regelmatig of we nog voldoen aan deze privacyverklaring. Als je vragen of opmerkingen hebt over onze privacyverklaring dan kun je contact met ons opnemen:

Samsonweg 46

1521 RM Wormerveer

06 26756024

www.morgenwereld.nu

Casper Dirks is de Functionaris Gegevensbescherming van Morgenwereld, hij is te bereiken via info@morgenwereld.nu.