Kruiden en specerijen op een oosterse markt
Zorg; zuster geeft hi-five aan kind in ziekenhuis

Betaalbaar en toegankelijk houden

Zorg

De uitdagingen binnen het zorgdomein zijn legio en bekend. Vernieuwing is noodzakelijk om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Veel organisaties staan hierdoor voor de opgave om opnieuw over hun positie in de markt na te denken.

Een leven lang leren

Onderwijs

De roep om vernieuwing binnen het onderwijs wordt steeds luider. Technologische mogelijkheden en actieve verbinding met de samenleving en het bedrijfsleven zijn belangrijke aspecten die de contouren van een nieuw onderwijslandschap vormgeven.

Bijdragen aan het maatschappelijke belang

Sport en vrije tijd

Welke maatschappelijke positie neem je in als sportbond, -vereniging, -koepel of commerciële sportorganisatie? Is sport een doel op zich of een middel? Hoe bind je leden en klanten en welke strategische samenwerkingen ga je aan?

Versneld verduurzamen

Commerciële dienstverlening

Commerciële dienstverleners staan voor de uitdaging om hun sociaal-maatschappelijke bijdrage integraal onderdeel van hun dienstverlening te laten zijn. Het dwingt ze om opnieuw na te denken over hun gewenste strategische koers.

tiny houses

Gezonde winst creëren

Maatschappelijke organisaties

Hoe borg je als maatschappelijke organisaties je continuïteit? Subsidies vanuit de overheid en/of andere vormen van financiering zijn steeds minder vanzelfsprekend.

Tijd voor een professionaliseringsslag

Midden- en kleinbedrijf

Steeds meer ondernemers zien de meerwaarde van een heldere strategie en een duidelijke merkpositionering. Hoe zet je het merk in als vehikel om klanten en medewerkers voor je te winnen en zo te groeien?

Op zoek naar unieke meerwaarde

Goede doelen

Hoe blijf je als goed doel relevant voor je achterban en betrek je ze actief bij jouw idealen? Waarin zit je unieke meerwaarde binnen het enorme aanbod van goede doelen? Hoe versterk je de binding met je donateurs?

Nieuwe platformen om bij aan te sluiten

Social concepts

Naast social enterprises zien we ook social concepts ontstaan. Het zijn kansrijke sociaal-maatschappelijke initiatieven die inspelen op concrete behoeften in de samenleving.

goede sessie in een modern kantoor

Van idee naar merk

Start-ups

Het zijn vaak de veranderaars met een goed en duurzaam idee. De mogelijkheden zijn legio, maar welke koers is (op termijn) het meest succesvol? Een goede vertaling van idee naar strategie en merkverhaal is cruciaal om door te kunnen pakken.

Klaar voor de volgende stap

Scale-ups

Scale-ups maken zich gereed voor de volgende fase. De pioniersfase is achter de rug en het wordt tijd om keuzes te maken. Waar komt de grote groei vandaan en vanuit welk merkverhaal gaan we de markt bewerken?

Ondernemende types voor een zonnepaneel

Op weg naar de nieuwe standaard

Social enterprises

Social enterprises worden in de eerste plaats gedreven door het sociaal-maatschappelijke doel dat zij najagen. Tegelijk ligt er een uitdaging om ‘gezonde winst’ te maken en daarmee continuïteit van de organisatie te borgen.

Contact

Ben jij benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Ben jij benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?