Merk toch hoe sterk!

Het merkdenken heeft de afgelopen jaren ook zijn intrede gedaan in de wereld van het onderwijs. Langzaam maar zeker beginnen scholen te beseffen én te ervaren wat het belang is van heldere en eenduidige communicatie. Communicatie die haar oorsprong vindt in een krachtige en onderscheidende merkidentiteit. Op hogescholen en universiteiten staat het merkdenken inmiddels nadrukkelijk op het netvlies. Ze snappen dat elke leerling ook gelijk staat aan budget voor onderwijs. In het primair en voortgezet onderwijs is men daar nog veel minder mee bezig.

Niets is hetzelfde en niets gaat vanzelf

De goede doelen en not for profit-markt is te divers om over een kam te scheren. Tegelijk zien we dat veel organisaties gedwongen worden om opnieuw na te denken over hun positie in hun markt en de rol die ze daarin willen opnemen. In brede zin (wat is mijn plek in de goede doelenmarkt?) en in enge zin (hoe positioneer ik mijzelf binnen ons specifieke domein?). Nog meer dan voorheen dienen daarbij scherpe keuzes gemaakt te worden. Dat voelt wellicht onwennig. Tegelijk creëren scherpe keuzes over de strategische positie en rol ervoor dat de organisatie in staat is om helder voor het voetlicht te brengen waar de unieke meerwaarde van de organisatie zit, an sich en in de samenwerking.

Los van de huidige coronaperikelen kent de not for profit markt de nodige uitdagingen. Om er een paar te noemen:

1. Concurrentie

Hoe nobel de goede doelen ook zijn, binnen de markt is de concurrentie enorm. Er wordt geschat dat er zo’n 30.000 fondsenwervende stichtingen actief zijn. Hoe val je in positieve zin op als charitatieve organisatie? Zeker ook nu veel (commerciële) organisaties zich in toenemende mate bekommeren over hun sociaal-maatschappelijke meerwaarde.

2. Afnemende loyaliteit

Van oorsprong is tamelijk helder waar goede doelen-organisaties voor staan en als zodanig worden ze door een grote groep mensen een warm toe gedragen. Dit leverde vaak van nature een stevige achterban op en een grote groep vrijwilligers. De vanzelfsprekendheid waarmee mensen zich voorheen ‘een leven lang’ aan een goed doel verbinden is er niet meer.

3. Subsidies

Dat geldt ook voor de vanzelfsprekendheid waarmee not for profit organisaties en ook goede doelen voorheen subsidies ontvingen van de overheid. Ook die is verdwenen. In plaats van ‘standaard’ een bepaald bedrag te ontvangen moet er bijvoorbeeld steeds vaker worden ingeschreven op projecten. Hoe dwingt organisaties na te denken over hoe hiermee om te gaan.

4. Samenwerken

Voor organisaties in de not for profit-markt en goede doelen ligt er een kans om meer en meer de samenwerking te zoeken met andere partijen. Waarom alle vragen en problemen zelf oplossen als er andere partijen die zich ook op betekenisvolle wijze daarmee bezighouden?

“In een periode waarin we een enorme ontwikkeling doormaakten heeft Morgenwereld Verhuisdieren geholpen om de volgende stap te zetten. De nieuwe merkidentiteit heeft ons niet alleen communicatief maar ook organisatorisch een stap verder gebracht.”

Femke Paquino, directeur Verhuisdieren

Recente opdrachten en opdrachtgevers

Als Morgenwereld zijn we volop actief binnen dit domein. Opdrachtgevers hebben ervaren dat we op prettige wijze kennis van hun markt combineren met onze kennis op het gebied van strategieontwikkeling, branding en engagement. Door al op strategisch niveau mee te denken voelen ze dat het bouwen van een sterk merk veel meer is dan een logo en/of pakken pay-off. Het merk is het kompas van waaruit de organisatie zich de komende jaren kan ontwikkelen. Dat biedt direct perspectief voor ontwikkeling van nieuwe vormen van dienstverlening en het aangaan van krachtige engagement met de doelgroep en natuurlijk alle andere samenwerkingspartners.

De afgelopen jaren werkten we onder meer voor:

  • VSO (archetypering, positionering, kernboodschappen)
  • SOS Kinderdorpen (archetypering, positionering, kernboodschappen)
  • Stichting AAP (ontwikkeling merkidentiteit en -positionering, kernboodschappen)
  • Verhuisdieren (ontwikkeling merkidentiteit, kernboodschappen)

Benieuwd geworden? We zijn altijd bereid om eens kennis te maken en deze cases te presenteren en te onderzoeken wat wij voor uw organisatie  kunnen betekenen.

Engagement & Activation

Casper Dirks

Als voormalig ??? bij de nierstichting goed ingevoerd in de goede doelensector. En vanuit de recente werkzaamheden bij VeiligheidNL volop actief in het maatschappelijke gebied. Bij Morgenwereld wordt het de uitdaging om van goede doelen betere doelen te maken. Want daarvan profiteert zowel de organisatie als de mensen waarvoor zij elke dag gemotiveerd en keihard werken.

lees meer

Nieuws & inspiratie

Stof om over na te denken

Contact

Ben jij benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Ben jij benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?