De noodzaak om te vernieuwen

Los van de recente coronaperikelen kent het zorgdomein al voldoende uitdagingen. Hoe houden we de zorg betaalbaar? Hoe leveren we de juiste zorg op de juiste plaats? Hoe zorgen we ervoor dat de patiënt zelf meer de regie kan voeren over zijn eigen gezondheid? Willen of moeten we daarvoor samenwerkingen aangaan binnen én buiten de zorgsector en/of waar halen we de juiste mensen vandaan? Dat vraagt nogal wat van organisaties die van huis uit gewend zijn om bijvoorbeeld vooral voldoende handen aan het bed te hebben. Het is een vernieuwing van het zorglandschap dat vraagt om anders denken én anders doen.

Doelmatigheid

De centrale vraag die telkens opdoemt is die van de doelmatigheid. Hoe creëren we vanuit de triple aim-gedachte een optimale balans tussen het gezond houden van de samenleving, de gezondheid van ieder individu en de totale zorgkosten?

Technologie

Hoe kunnen we (nieuwe ontwikkelingen op het gebied van) technologie zo efficiënt en effectief inzetten om de zorg te verbeteren? Op talloze gebieden liggen er kansen. Van het ontwikkelen van centrale patiëntendossiers tot het gebruiken van technologie om op afstand te kunnen opereren.

Autonomie

Een andere vraag die telkens terugkomt heeft betrekking op de rol van de patiënt zelf. Hoe zorgen we ervoor dat deze (en/of zijn naasten) eigen regie houdt over de (gewenste) zorgverlening? Steeds vaker bepalen patiënt en zorgverlener in overleg met elkaar de gewenste route.

Medewerkers

Hoe vervelend de coronacrisis ook is, ze heeft zeker ook een positief bijeffect (gehad). Er is de afgelopen maanden meer waardering voor (het werken in) de zorg ontstaan. Dat is mooi en hard nodig, want veel zorgorganisaties zijn nog altijd naarstig op zoek om voldoende en het juiste personeel aan boord te krijgen en te houden.

Samenwerking

Steeds vaker wordt er gesproken over en gewerkt vanuit de totale zorgketen. Los van de wens en noodzaak van zorg- en welzijnsorganisaties om (intensief) samen te werken vraagt dit gelijk ook helderheid over de eigen rol die men op wil gaan pakken.

Van uitdagingen kansen maken

Juist in het samenspel van de uitdagingen liggen kansen voor zorgorganisaties. Om kort te gaan, onze ervaring is dat het organisaties dwingt om opnieuw na te denken over hun positie in het zorglandschap en de rol die ze daarin willen opnemen. Nog meer dan voorheen dienen daarbij scherpe keuzes gemaakt te worden. Dat voelt wellicht onwennig, want zorg en welzijn staan synoniem voor een inclusieve samenleving. Tegelijk creëren scherpe keuzes over de strategische positie en rol ervoor dat de organisatie in staat is om helder voor het voetlicht te brengen waar de unieke meerwaarde van de organisatie zit, ‘an sich’ en in de samenwerking.

Morgenwereld in het zorg- & welzijsdomein

Recente opdrachtgevers

Morgenwereld ontwikkelde recentelijk onder meer de merkidentiteit en/of de merkarchitectuur voor Gelre Ziekenhuizen, Omring (thuiszorg, woonzorg en revalidatie), netwerkorganisatie VBZ Kennemerland, Amstelland Meerlanden en Talent+Care.

Ziekenhuis en zorginstellingen

  • Gelre ziekenhuizen (Apeldoorn Zutphen)
  • Omring (Noord-Holland)
  • Samen Voor Betere Zorg (Kennemerland, Amstelland, Meerlanden)
  • Triade Vitree (Flevoland)

Vitaliteit en personeel

  • Talent+Care
  • Adaptics

Patiënt- en cliëntondersteuning

  • MEE NL

Benieuwd geworden? Neem dan contact met ons op.

Business & brand development

Frank Kessel

‘De mensen maken het merk’ 

lees meer

Nieuws & inspiratie

Stof om over na te denken

Contact

Ben jij benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Ben jij benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?