Schoolleiders VO

Morgenwereld, Case Schoolleiders VO
Schoolleiders VO, header voor mobiel

De plek die schoolleiders in het voortgezet onderwijs verbindt

Strategie • Identiteit
Strategische beweging
Merkarchitectuur

Merkkompas
Brandbook
Kernboodschappen
Pay-off

Goed onderwijs vraagt om goede schoolleiders. Vandaag en in de toekomst. Daarom is het van belang continu aandacht te besteden aan de versterking van de beroepsgroep schoolleiders. Vanuit deze gedeelde visie hebben de VO-raad en SRVO het initiatief genomen om in gezamenlijkheid een platform te ontwikkelen dat schoolleiders faciliteert om zelf hun beroepsgroep te versterken.

VO-raad nodigde ons uit om hen te helpen bij de complete merkontwikkeling van het schoolleidersplatform Schoolleiders VO.

Archetype, De Optimist

Het gekozen archetype

In samenwerking met verschillende schoolleiders is voor het archetype Optimist gekozen. Optimistische organisaties geloven dat ze met elkaar de wereld mooier kunnen maken. Het is een ideaal dat mensen bindt en boeit en waar iedereen een steentje aan bij kan dragen.

Samen voor sterk schoolleiderschap

Vanuit het archetype hebben we een merkkompas ontwikkeld. Waarbij de missie inspiratie diende voor de pay-off: Samen voor sterk schoolleidersschap.

De missie van Schoolleiders VO

Met Schoolleiders VO creëren we een plek die schoolleiders in het voortgezet onderwijs verbindt en ruimte biedt zich als professional te ontwikkelen. We stimuleren de uitwisseling van ideeën, ervaringen en best practices en bieden kennis en praktische tools. Door van en met elkaar te leren versterken we onze beroepsgroep, op individueel en collectief niveau, en creëren we toekomstbestendig schoolleiderschap.

Inspiratie als bron om te groeien

Het concept van de visuele identiteit komt voort uit de visie: inspiratie als bron om te groeien en ontwikkelen. Schoolleiders VO is van, voor en door schoolleiders. Samen bouwen zij aan een levendige, dynamische omgeving die verbindt, inspireert en ondersteund. 

Dit zie je terug in de geometrische vormen, het logo en de pay-off Samen voor sterk schoolleiderschap: we stapelen letterlijk met de vormen, waarmee we het gevoel van samen bouwen versterken.

Ben jij als organisatie, bedrijf of onderneming ook op zoek naar jouw unieke meerwaarde? Laten we bellen! Je kunt ons bereiken via 06 41 68 08 87. Michel neemt (bijna) altijd zijn telefoon op.